Бургас Общини Страната Свят Бизнес Лайфстайл Спорт Ние, Вие, Те

Тревога за българската икономика изрази ръководството на БСК на среща с Джеймс УорликСашо Дончев, Джеймс Уорлик, Божидар Данев, Търговски регистър
Ключови думи: Сашо Дончев, Джеймс Уорлик, Божидар Данев, Търговски регистър
20 Април 2011, Сряда


Автор: Ани Алашка

Тревога за актуалното състояние и тенденциите в българската икономика изрази ръководството на БСК на среща с посланика на САЩ у нас Н.Пр. Джеймс Уорлик

„Тревожно е, че не признанието и уважението към труда, а търговията с влияние е движеща сила в нашето общество. Притеснително е, че дори в условия на криза разходите на правителството растат”. Това каза председателят на УС на БСК Сашо Дончев по време на среща с посланика на САЩ в България Н.Пр. Джеймс Уорлик.

Срещата се проведе късно вчера (18 април 2011 г.) в БСК и в нея участваха още: изпълнителният председател на БСК Божидар Данев, зам.-председателите Георги Шиваров, Димитър Бранков и Камен Колев, и главният секретар Петър Денев. Г-н  Уорлик беше придружен от Сейджи Ширатори – зам.-ръководител на политико-икономически отдел към Посолството на САЩ, Скот Позил – търговско аташе. 

Гостите бяха запознати с историята, структурата и обхвата на дейност на БСК, както и с резултатите от осъществените през последните години проекти на камарата с помощта на Американската агенция за международно развитие (USAID), в т.ч.: изграждане на Търговския регистър; подготовка на проект за промени в ГПК, целящи по-бързо и по-ефективно съдопроизводство по търговски спорове; идентифициране на най-честите нарушения по обществени поръчки и, на тази база, подготовка на проект за законодателни промени.

Специално внимание бе обърнато на създадения през 1995 г. към БСК с помощта на USAID и Център „Чиста индустрия”, предлагащ услуги за техническо подпомагане на предприятията и защита на интересите на индустрията при прилагане на екологично законодателство. Ръководителят на центъра и зам.-председател на БСК Димитър Бранков отбеляза, че през тези 16 години от създаването на центъра досега повече от 10 000 души са били обучени в него по екологичен мениджмънт и системи за управление на околната среда. Експерти на центъра участват активно и в процеса на хармонизиране на българското екологично законодателство с европейското.

Със съдействие на световния лидер за мрежово компютърно оборудване „Сиско Системс”, към БСК е създадена и първата на Балканите академия за обучение на сертифицирани от „Сиско” професионалисти за изграждане на мрежи (CCNP).

„Тъжно е, че по съвместните ни проекти нещата не се случват така, както бихме желали. Нещо повече, проблемите се задълбочават – и с Търговския регистър, и с обществените поръчки, и в съдопроизводството”, отбеляза председателят на БСК Сашо Дончев. Той изрази тревога, че „държавата все повече завзема територии, от които като че ли си беше тръгнала”. Като примери в това отношение той посочи национализирането на фондовата борса, резерва на НЗОК, както и част от средствата на професионалните пенсионни фондове, опитите на държавата да се намесва в ценообразуването (вкл. на горивата и храните), нежеланието да се либерализира енергийния сектор (в нарушение на европейските директиви) и продължаващото кръстосано субсидиране на цени чрез непазарни подходи, което допълнително минира икономиката. Всеки месец стартира нова държавна компания. Само от началото на годината са станали факт три нови компании – за проектиране на пътища, за туристическа реклама и за учебно-професионалните центрове, изградени с немско финансиране. Не се използват достатъчно възможностите за публично-частно партньорство, а за всички е ясно, че държавата не е добър стопанин и мениджър. Пример в това отношение е Търговският регистър, чието ръководство се сменя при всяка смяна на правителството,  а това създава нестабилност и е предпоставка за неефективност на управлението на този така важен за бизнеса инструмент.
Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев направи обзор на бизнес климата и актуалното икономическо състояние у нас. Той отбеляза, че нестабилната законодателна среда е една от причините за нестабилност и на икономиката. Само през втората половина на 2010 г. са променени 103 закона, а някои от тях са изменяни повече от два пъти, като общо промените са 231. Четири закона са приети с обратно действие, 19 са влезли в сила в деня на обнародването им, а 40 са променяни по повече от два пъти. „Не се прави оценка на въздействието на промените в законодателството, а това допълнително допринася за непрекъснатите му промени”, подчерта Божидар Данев.
Божидар Данев отбеляза ниското доверие в съдебната система, бавното и неефективно съдопроизводство. „Има противоречива практика на отделните съдилища по един и същ казус, вкл. свидетели сме на противоречива практика и спрямо хора с влияние и такива без влияние. Няма практически нито една ефективна присъда по дела с висок обществен интерес. В същото време, битовата престъпност драстично расти. Всичко това води до криза на доверието”, подчерта г-н Данев. Той сподели разочарованието на бизнеса от липсата на реални реформи в системата на администрацията, в пенсионната и здравната системи, както и все още нефункциониращото електронно правителство, въпреки сериозните по обем средства, усвоени за неговото изграждане. „Като цяло, липсва прозрачност на обществените разходи, липсват серия публични регистри (за обществените поръчки, за кадастъра, за задълженията на бюджета към бизнеса и пр.), а именно те са най-добрият инструмент за битка с корупцията”, подчерта Божидар Данев.
Той обърна внимание върху задълженията на държавата и общините към бизнеса, което от своя страна е предпоставка за рязко увеличение на междуфирмените задължения – дългогодишен проблем, по който БСК е правила множество проучвания и предложения. „Рязко растат таксите, които се превръщат в скрито данъчно облагане. Сринаха се чуждите инвестиции. Вече 15 месеца финансовата сметка на страната е отрицателна, т.е. изтъняваме валутния борд. Расте броят и обемът на лошите и преструктурираните кредити”, изтъкна Божидар Данев.
Специален акцент бе поставен върху силно влошеното състояние на пазара на труда. В тази връзка той отбеляза, че успоредно с безработицата, расте и броят на обезкуражените лица, с които реалната безработица достига 17 процента. Още по-обезпокояващо е, че само за една година броят на работните места в реалната икономика е намалял с 300 000, което е повече от 13 на сто. В същото време, административно разкриваните работни места са се увеличили с 6,2 процента – отново потвърждение на държавната намеса в икономиката.
В тази връзка председателят на УС на БСК Сашо Дончев отбеляза:
„Държавата вече придобива невъзможно големи размери. Преди 20 години имахме в пъти по-добро здравеопазване при 180 работещи в Министерството на здравеопазването. Днес само в НЗОК работят повече от 2000 души, а общият брой на чиновниците в системата е над 4000 души. Същите тези чиновници днес елиминират конкуренцията в областта на здравните услуги – държавата възнамерява с внесените от нас здравни осигуровки да финансира чрез НЗОК с предимство държавни болници. Това е абсурдно в една пазарна икономика. Какво правим: бягаме от социализма или се връщаме към него?
Скорошно социологическо проучване показа, че държавата е най-предпочитаният от младите хора работодател. От това могат да се направят много изводи, но най-важният е, че младите българи не вярват, че с труд могат да постигнат добро бъдеще и очакват това бъдеще именно от държавната служба – там, където ще са по-близо до публичните финанси. Икономически сме зле, но по-страшното е, че катастрофирахме морално – българската държава развращава българите. През последните 20 години чудесната българска поговорка „който не работи, не трябва да яде”, почти напълно изгуби смисъл.
Мечтаел съм да ми дадат възможност да покажа какво мога, да вляза в конкурентна битка. Не мога, обаче, днес да бъда щастлив, когато виждам, че държавата се връща, завзема територии, посочва победителите в състезанието, доколкото въобще има състезание.
Всички българи живеят зле и това е много тъжна констатация. Ежедневно ние търсим отговор на въпроса защо живеем зле, но рядко се сещаме, че по-добрият живот е възможен с повече труд, защото трудът стана все по-малко престижен в България.
В България господства лошо отношение към успелите хора, като към нечестни хора. Това е въпрос на култура. Култура, насаждана десетилетия наред. Митът, че всички богати са лоши, възражда лъжата, че държавата може да оправи всичко. Ние искаме да покажем, че богат може да се става и благодарение на качества и много труд, а не само благодарение на търговия с влияние. За съжаление, обаче, най-процъфтяваща днес е именно търговията с влияние и това е изключително обиден факт”.
„Изключително съм впечатлен от разнообразните дейности, с които се занимавате, както и от информацията и позициите, които чух на днешната среща”, каза американският посланик н.п. Джеймс Уорлик и допълни: „Относно прозрачността на публичните финанси и на управлението аз многократно съм изразявал публично позициите си. Надявам се да получа и вашата подкрепа. Колкото повече и вие се изказвате по темата за прозрачността, толкова по-добре за успеха на реформите и просперитета на икономиката ви”.
Посланикът на САЩ у нас предложи чрез Фондация „Америка за България” да бъде предоставена експертна помощ на БСК по отношение усъвършенстване на работата на Арбитражния съд към камарата. „Що се отнася до Търговския регистър, ние трябва по-задълбочено да помислим как можем да помогнем, но като цяло, имаме общото разбиране, че това е един добър инструмент”, отбеляза г-н Уорлик. Той посъветва ръководството на БСК да проведе серия от срещи с компетентните държавни институции във връзка с повдигнатите в хода на разговора въпроси, след което да информира за резултатите от тези разговори и, евентуално да се търсят допълнителни механизми за въздействие. „Аргументите ви звучат разумно и трябва да бъдат обмислени внимателно”, подчерта г-н Уорлик. В този контекст, той прояви интерес относно механизмите за диалог между бизнеса и управляващите. В отговор, Сашо Дончев изрази позиция, че през последните две години има активен диалог, но за съжаление, са ограничени резултатите, произтекли от него, тъй като се води формално, с цел да се отчете, че е имало дискусия.
„Ние не искаме да работим ПРОТИВ, а ЗА нашата държава, за да може нашите членове да реализират своите идеи и проекти, да оперират в една гарантирана конкурентна среда. Когато в ежедневната си дейност изразяваме неудовлетвореност, не е защото не харесваме едно или друго управление, а защото ни се иска нещата да изглеждат много по-добре”, заяви в края на разговора г-н Дончев.
За финал, посланик Уорлик благодари за поканата и почти 3-часовия разговор, и изрази желание да бъде канен от БСК за участие в събития по актуални проблеми на българската икономика.Прочетено: 2688 пъти


Сподели в социалните мрежи
Брой коментари
0
Добави линк
Добавете коментар
Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
 
Моля, въведете защитния код
 
За да можете да добавите съдържание в този сайт, трябва да сте съгласни с Условията за защита на личните данни на Смарт Уеб ООД
 


Снимки от Бургас
Добави снимка
Залез Републиканска след ремонта КАСТИНГ  ЗА  МОДЕЛИ - AF  MODELS - гр. Бургас Парк в Бургас, Младежки дом Цъфнали череши Spirit of Burgas Пристанище Созопол Американски Кокили за Строители В Несебър Бургас, ФЛОРА 2008 Флора Бургас 2009 оферта заем
BurgasFoto.com е проект за изграждане на портфолио на фотографи, които желаят да представят уловените мигове и да бъдат оценени. Всеки е свободен да се регистрира и да слага неограничен брой фоtографии и графични дигитални творби на BurgasFOTO.com.
Новини
Информация
Хотели
Малки Обяви
 
Въведете какво търсите
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
   Follow bourgasorg on TwitterУеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
уеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
 
За контакт с екипа на Bourgas.org:   OO359 (56) 826325
kak-development