Бургас Общини Страната Свят Бизнес Лайфстайл Спорт Ние, Вие, Те

По предложение на КНСБ договарянето на Минималните Осигурителни доходи се удължава22 Август 2012, СрядаНа заседанието на работната група бе възприето от всички организации предложението на КНСБ за удължаване на срока на договаряне с 10 дни и провеждане на още едно заседание на 31 август

На 21.08.2012 г. след проведени по график, утвърден от Министерство на труда и социалната политика, преговори между синдикатите и съответните работодателски организации, работната група, създадена със заповед на министъра на труда, разгледа постигнатите договорености относно размерите на минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2013 г.
До днес споразумения са постигнати за 49 от общо 85 икономически дейности, като всеки момент се очаква подписването на вече договорените споразумения в 6 бранша на добивната промишленост. По този начин, независимо от изключително кратките срокове тази година и то в разгара на отпуските, се очаква социалните партньори да са договорили минималните осигурителни доходи за 2013 г. в над 64 на сто от дейностите. Предстои анализ на споразуменията и изчисляване на средния процент увеличение по отделните дейности и като цяло на средното увеличение на осигурителните доходи за следващата година. Това ще бъде направено от експертите на НОИ.

Ето някои примери за постигнатите договорености:
В ИД „Горско стопанство” са постигнати сериозни договорености. Над 30 на сто е увеличението на минималните осигурителни доходи за основните групи персонал, работещи предимно на терен и 17-18 на сто е увеличението за специалисти и ръководители. За нискоквалифицирани работници, които са от изключително значение за работата в този бранш (28 на сто от заетите) увеличението е с 35% .
В селското стопанство за основните групи производствени работници е договорено увеличение на МОД с 10 и 11 на сто.
В ИД „Дейности по охрана и разследване” средното увеличение е 7,1%;
В ИД „Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия” – най – високо увеличение с 5,8% за Машинни оператори и монтажници. Тази група са едни от основните работници за бранша;
В ИД „Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговия на автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” – най – голямо нарастване с 11% има при ръководните длъжности. Увеличение с 5% е предвидено за нискоквалифицираните работници, които в този бранш са почти 39 хиляди човека и са втората по численост група за тази дейност;
В ИД „Производство на други трикотажни изделия” договореното увеличение е с 15% за всички групи персонал. Същият размер 15 на сто увеличение е договорено и в „Производство на облекло”, като само за професии, неизискващи специална квалификация – увеличението е различно, но също е забележимо - 9%;
В ИД „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели” – най – високо увеличение е предвидено за квалифицираните работници - 7,1% за Машинни оператори и монтажници. Увеличение има и при нискоквалифицираните работници. Подобно е положението и при „Производство на мебели” – увеличение от 7, 1 % е договорено за една от основните групи професии в бранша – оператори на машини и монтажници.
В ИД „Растениевъдство, животновъдство, лов и спомагателни дейности” са договорени увеличения от 5 до 11 на сто, като най-високото увеличение с 11% е за групите на Квалифицирани производствени работници и Оператори на машини и съоръжения;
В ИД „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства /Дейности в зъботехнически лаборатории/ са договорени сериозни ръстове. С цели 66% е увеличен минималния осигурителен доход за Машинни оператори и монтажници – основна група производственици. При ръководните длъжности ръстът е само 2%, което ясно говори за приоритетите на този бранш.
В ИД „Хуманно здравеопазване и социална работа /без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант, вкл. главните и старшите/; Ветеринарномедицинска дейност” – нарастване с 5-7%. В същата дейност за за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант – увеличението е с 10% .
В ИД „Дейност на болници - за началник клиника/отделение/” е договорено увеличение с 13,2%, а за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант са предвидени увеличения между 8,9% и 6.3 на сто.
За дейностите „Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска дейност, други дейности, свързани с пътувания и резервации” е договорено увеличение на МОД за над 40 хиляди заети – между 5 и 1 на сто. Най-високо е увеличението – 5% за ръководните длъжности, или с 45 лв. Увеличение има още при техниците и приложните специалисти – с 20 лв.; при помощния и административен персонал – с 15 лв.; при квалифицираните работници и сродните на тях занаятчии, както и при професиите, неизискващи специална квалификация – с 5 лв. Задържане на нивата от настоящата година в тази дейност е договорено при специалистите, персонала, зает с услуги и търговия и при машинните оператори и монажниците. За тази икономическа дейност няма квалификационни групи професии, при които да има намаляване на МОД.
В ИД „Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; Дейности на домакинства като работодатели” за някои групи персонал има задържане, а 3,5% увеличение се предвижда за групата Помощен персонал, която обхваща 10 000 осигурени;
В някои икономически дейности, като „Пощенска и куриерска дейност”, „Пътнически жп транспорт, междуселищен; Товарен ЖП транспорт”, „Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти” са запазени стойности на МОД по групи персонал на равнищата от тази година.
. В този случай, споразуменията подписани след 21 август ще се предложат на заседанието на НСТС, ако по някакви причини не са отразени в проекта на приложението към чл. 8 на Проекта на ЗБДОО за 2013 г. и ще влязат като предложения на партньорите на самото заседание.Прочетено: 10484 пъти


Сподели в социалните мрежи
Брой коментари
0
Добави линк
Добавете коментар
Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
 
Моля, въведете защитния код
 
За да можете да добавите съдържание в този сайт, трябва да сте съгласни с Условията за защита на личните данни на Смарт Уеб ООД
 


Снимки от Бургас
Добави снимка
аз Малката Странджа, Бръшлян розичка камини всичко за отопланието Бургас, ФЛОРА 2009 АЗ ПЕПИ Флора Бургас 2009 ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ-ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ Близо до жп гарата Париж - моста на Александър 3-ти
BurgasFoto.com е проект за изграждане на портфолио на фотографи, които желаят да представят уловените мигове и да бъдат оценени. Всеки е свободен да се регистрира и да слага неограничен брой фоtографии и графични дигитални творби на BurgasFOTO.com.
Новини
Информация
Хотели
Малки Обяви
 
Въведете какво търсите
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
01
02
03
   Follow bourgasorg on TwitterУеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
уеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
 
За контакт с екипа на Bourgas.org:   OO359 (56) 826325
kak-development