Бургас Общини Страната Свят Бизнес Лайфстайл Спорт Ние, Вие, Те

10 години България в ЕС18 Април 2017, ВторникБСК представя без коментар данни за промените, настъпили в България в периода след приемането на страната ни за пълноправен член на ЕС, през 2007 г

 
БСК представя без коментар данни за промените, настъпили в България в периода след приемането на страната ни за пълноправен член на ЕС, през 2007 г.
 
Показателите на България са съпоставени с тези на следните държави:
1.   Румъния – член на ЕС също от 2007 г.;
2.   Словакия и Унгария – съпоставими с България по ключови показатели, членове на ЕС;
3.   Македония и Сърбия – географски съпоставими с България нечленуващи в ЕС.
 
Източници на данните са ЕвростатСветовна банка и ITC.
 
Данните са обобщени в три групи, както следва:
Част I – Социални показатели:
1.     Демография
2.     БВП, производителност и пазар на труда
3.     Здравеопазване
4.     Образование
 
Част II – Макроикономически показатели:
1.     Конкурентоспособност
2.     Външна търговия
3.     Инвестиции
4.     Наука, иновации и развойна дейност
5.     Бюджет, държавен дълг и резерв
6.     Европейски фондове
Част III – Секторни показатели:
1.     Енергетика и околна среда
2.     Туризъм
3.     Транспорт и инфраструктура
4.     Селско стопанство
5.     Администрация
6.     Правосъдие и вътрешен ред
 
С цел по по-добро онагледяване на резултатите, по всеки от разделите е направена класация на изследваните държави (1-во място = най-добри резултати; 6-то място = най-слаби резултати).
Класирането е осъществено на три етапа:
1. Класиране по отделните показатели, включени в съответните подраздели;
2. Обобщено класиране по всеки от трите раздела;
3. Общо класиране.
 
Цялото изследване можете да видите ТУК!
Графиките вижте ТУК!

Класацията на сравняваните държави по отделните показатели в социалната сфера показва, че най-добре се представят Унгария и Словакия, които споделят първото място, следвани от Македония. Румъния е на трета позиция, Сърбия – на четвърта, а в с най-негативни резултати е България.
  Демография Пазар на труда Здравеопазване Образование ОБЩО
социални показатели
България 6 6 5 3 5
Унгария 4 1 3 2 1
Румъния 5 2 1 6 3
Словакия 1 5 3 1 1
Македония 2 3 2 4 2
Сърбия 3 4 4 5 4
 
В макроикономически план България се представя най-добре сред изследваните държави. Ако не се отчитат средствата от ЕС, на втора позиция е Унгария, трета е Словакия, четвърта е Македония, Румъния е на пето място, а Сърбия – на последно.
  Конкуренто-способност Външна търговия Инвести-
ции
НИРД Държавни финанси Евро-фондове ОБЩО макроик. показатели
Вкл. евроф. Без евроф.
България 1 3 4 1 1 4 1 1
Унгария 5 1 1 4 2 1 1 2
Румъния 3 4 5 3 1 3 4 5
Словакия 6 2 2 2 2 2 3 3
Македония 2 6 1 2 4 - 2 4
Сърбия 4 5 3 5 3 - 5 6
 
По отношение на секторните политики България заема предпоследното, пето място сред изследваните държави. В по-неблагоприятна позиция от страната ни е само Сърбия. Най-добре се представя Унгария, следвана от Словакия. Румъния остава на трета позиция, а Македония – на четвърта. Най-добре се представя България в сферата на туризма и отчасти при инфраструктурата и селското стопанство. Страната ни е с най-ниски показатели по отношение на администрацията и правосъдието.
  Енергетика и околна ср. Туризъм Транспорт и инфрастр. Селско стопанство Админи-страция Правосъдие и вътр. ред ОБЩО секторни пок-ли
България 3 1 2 2 5 5 5
Унгария 2 2 1 1 4 2 1
Румъния 1 3 3 2 4 4 3
Словакия 2 3 3 4 3 1 2
Македония 4 3 4 3 1 3 4
Сърбия 5 4 4 3 2 2 6
 
В общото класиране България и Румъния си поделят четвъртото място в класацията на изследваните държави, а с едно място ни изпреварва Македония, която заема трета позиция. С най-добри общи показатели е Унгария, следвана от Словакия, а с най-негативен резултат е Сърбия.
Основен положителен принос за представянето на страната ни имат макроикономическите показатели, а най-негативен резултат отчитаме по социални показатели (основно демографско развитие и пазар на труда). Силно негативен принос към общото класиране на страната ни имат и секторите „Администрация“ и „Правосъдие и вътрешен ред“.
  Социални показатели Макроик. показатели Секторни показатели ОБЩА ОЦЕНКА
България 5 1 5 4
Унгария 1 2 1 1
Румъния 3 5 3 4
Словакия 1 3 2 2
Македония 2 4 4 3
Сърбия 4 6 6 5
 


Прочетено: 37528 пъти


Сподели в социалните мрежи
Брой коментари
612
Добави линк
Добавете коментар
Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
 
Моля, въведете защитния код
 
За да можете да добавите съдържание в този сайт, трябва да сте съгласни с Условията за защита на личните данни на Смарт Уеб ООД
 


Снимки от Бургас
Добави снимка
АЗ ПЕПИТА Созополски къщи Летния театър на Бургас Семейство на плажа морето и ние Фонтаните на Град Монтата-BG Осенний натюрморт ПАРЦЕЛ В ПАЗАРДЖИК Цъфнали череши Пази се Конкурс прическа Бургас 2009 отбор
BurgasFoto.com е проект за изграждане на портфолио на фотографи, които желаят да представят уловените мигове и да бъдат оценени. Всеки е свободен да се регистрира и да слага неограничен брой фоtографии и графични дигитални творби на BurgasFOTO.com.
Новини
Информация
Хотели
Малки Обяви
 
Въведете какво търсите
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
   Follow bourgasorg on TwitterУеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
уеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
 
За контакт с екипа на Bourgas.org:   OO359 (56) 826325
kak-development