Бургас Общини Страната Свят Бизнес Лайфстайл Спорт Ние, Вие, Те

Мулти-облачни решения и дигиталната среда са топ приоритетите на ИТ лидерите08 Април 2020, СрядаВъпреки че близо половината от взимащите решения в ИТ сферата в глобален мащаб планират преместване в мулти-облачна архитектура, по-малко от 1 на всеки 5 компании работят в мулти-облачна среда. 


Редууд Сити, Калифорния – 8 април 2020 г. – Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX), глобалната компания за взаимосвързаност и центрове за данни днес публикува резултатите от глобално проучване, изследващо мнението на лицата, вземащи решения в ИТ сферата, за най-големите технологични тенденции, оформящи световната икономика. Резултатите от изследването, събрало отговори от близо 2 500 участници от 23 държави в Северна и Южна Америка, Европа, Близък изток и Африка (EMEA), както и Азиатско-тиохоокеанския регион, сочат, че компаниите вече са започнали подготовката за по-свързан свят още преди да настъпи динамично променящата се среда вследствие на COVID-19.

Резултатите разкриват наличието на значителна амбиция сред представителите на бизнеса да се насочат към мулти-облачен подход, въпреки че прилагането му все още е под 20% в световен мащаб. Също така един от всеки двама представители на ИТ бизнеса посочва, че като част от общата технологична стратегия на техните организации, приоритет е изместването на тяхната инфраструктура в дигиталната среда (digital edge), където масовите потребители, търговията, а също така и дигиталните и бизнес екосистеми се срещат и си взаимодействат в реално време.

Близо три четвърти (71%) казват, че планират да преместят по-голяма част от своите ИТ функции в облачна среда. Две трети (66%) от тях планират да направят това в близките 12 месеца, въпреки че близо половината (49%) от респондентите все още виждат рискове, свързани с прилагането на облачни решения, като заплаха за техния бизнес.

Разглежданите облачни стратегии включват разпръснат мулти-облачен подход, в който една компания използва различни доставчици на облачни решения за различни функции. Това се откроява като голяма пазарна тенденция и се потвърждава от проучването. 45% от представителите на ИТ бранша казват, че технологичната им стратегия включва преминаване към мулти-облачния подход, което ще има значително отражение върху ИТ сферата, тъй като бизнесът ще продължи да диверсифицира портфолиото си от доставчици на облачни решения. Въпреки че ясно се вижда стратегическа промяна, въвеждането на мулти-облачния подход далеч не е масово: по-малко от един на всеки пет (17%) от всички ръководители на ИТ компании посочва, че компанията им работи в мулти-облачна среда към настоящия момент. Работата в среда на хибридни облачни решения, при която компаниите използват комбинация от един или повече доставчици на публични облачни решения с частна облачна платформа или ИТ инфраструктура, са по-често срещани. 34% от участвалите в анкетата в глобален мащаб прилагат хибридни стратегии.

За да отговори на ускореното приемане на хибридни мулти-облачни решения Equinix наскоро придоби лидера за автоматизация на управлението на физическата сървърна архитектура – Packet. В комбинация с водещата платформа за облачна свързаност на Equinix, Equinix Cloud Exchange Fabric™ (ECX Fabric™), която поддържа хибридните мулти-облачни стратегии чрез директна, защитена и динамична връзка с дистрибутирана инфраструктура и дигитални екосистеми в глобален мащаб, услугата позволява на компаниите да заобиколят публичния интернет и да се преместят в дигиталната среда (digital edge), избягвайки и ненужния  риск за кибесигурността.

Изграждането на взаимосвързана среда от мрежови и облачни центрове в дигиталната област (digital edge) по този начин опростява сложността на хибридните ИТ решения и предоставя избор, мащаб и гъвкавост, които са необходими за настоящите и бъдещи изисквания на дигиталния бизнес. Като предоставя тази критично важна инфраструктура на 55 пазара в света, Equinix дава възможност на клиентите си да достигат навсякъде, да се свързват с всички и да интегрират всичко, което има значение за техния бизнес.


Акценти/Ключови факти:

• Проучването сред 2,485 ИТ ръководители в 23 държави беше проведено онлайн между 1 и 16 август 2019 г.

• 71% от вземащите решения в ИТ сферата планират да прехвърлят в бъдеще повече ИТ функции към облака. Ключовите функции, които преминават в облака, включват инструменти за продуктивност, стари приложения и бази данни.

• От ИТ ръководителите, планиращи да прехвърлят тези функции в облака, две трети (66%) планират да го направят в рамките на следващите 12 месеца.

• 49% от ИТ ръководителите, участвали в глобалното проучване, разглеждат рисковете за кибесигурност във връзка с преминаването към облака, като значителна заплаха за техния бизнес.

• 45% от ИТ лидерите по света планират да преминат към мулти-облачна технологична стратегия, но само 17% споделят, че в момента работят в множество облаци.• В глобален план 44% от ИТ инфраструктурата в момента се намира в облака. В Северна и Южна Америка този дял е по-висок – 49%, докато в Европа, Близкия изток и Африка той е само 40%. Азиатско-тихоокеанският регион съответства на средното глобално равнище от 44%.

• 50% от ИТ ръководителите по света цитират прехвърлянето на инфраструктурата им към дигиталната гранична област (digital edge) като един от най-големите приоритети на технологичната им стратегия. Това число скача до 60% в Северна и Южна Америка.

• Третото издание на годишния Глобален индекс за взаимосвързаност (Global Interconnection Index – GXI) прогнозира, че частната свързаност в дигиталната среда (edge) ще нарасне до 51% средногодишен темп на растеж, надвишавайки забележителните 13,300+ терабита в секунда през 2022 г.

• Като комбинират услугите Network Edge на Equinix с ECX Fabric™, компаниите могат да внедряват виртуални edge устройства и да ги свързват с висока скорост с облачни и мрежови доставчици в нови за тях глобални пазари – достигайки до хиляди нови потенциални бизнес партньори по света.


Цитати


• Тим Хинчли, ръководител „Облачна и инфраструктурна архитектура“ в Агенцията за стандарти за водачи на МПС и МПС (The Driver and Vehicles Standards Agency – DVSA):
„Интересно е да видим това допълнително потвърждение, че преходът към облака е нещо, което се случва сред индустриите и държавите. Агенцията за стандарти за водачи на МПС и МПС прилага нови технологии, за да подобри пътната безопасност – било то чрез по-добри и повече услуги за 40 милиона потребители годишно, или чрез целенасочени действия, базирани на данни. Партньорството ни с Equinix ни даде възможност да прехвърлим голям брой от най-важните за нашия бизнес приложения в публичния облак. Използвайки ECX Fabric можем да променяме мащаба колкото желаем и когато имаме нужда. Това е ключово за една агенция, която работи на 400 локации, от Шетландските острови до островите Сцили. От гледна точка на мрежовата свързаност,възможността да можем да преминем от облачен доставчик на облачен доставчик когато поискаме, дава на нашите ИТ и цялостни стратегии истинска гъвкавост, като ни помага да предлагаме дигитални услуги със световно качество.“


• Ричард Вилърс, вицепрезидент „Център за данни и облачни решения“, IDC:
„В отговор на предизвикателствата, създадени от COVID-19, компаниите се фокусират върху поддържането и подобряването на своите продукти като предоставят по-добро дигитално преживяване и по-бърза капитализация на данните в реално време. Всичко това зависи от по-ефективната употреба на много и различни облачни инфраструктури и от разширяването на достъпа на ИТ ресурси до локации в дигиатална среда (edge) близо до мястото, където работим и живеем. За повечето организации обаче тези цели все още остават предизвикателство, тъй като техните ИТ екипи не успяват да намерят достъп до правилната облачна и дигитална (edge) среда. Компании като Equinix, които имат много съоръжения и предоставят широк набор от възможности за свързаност, както и лесен достъп до широк спектър от доставчици на хирбридни и мулти-облачни услуги, са в силна позиция да помогнат на компаниите да отговорят на новите нужди както в основната (core) част на бизнеса си, така и в edge (дигиталната среда).” 

• Здравко Николов, изпълнителен директор, Equinix България:
„Въпреки че процесът на дигитализация в България беше вече започнат, новите обстоятелства наложиха това да се случи с много по-бързи темпове и в много сфери. В определени области - практически за един уикенд. Анализът на инфраструктурите и внедряването на хибридни мулти-облачни стратегии създават предпоставки за бъдещо развитие и за свързване на още повече клиенти, служители и партньори. Ще бъде интересно да проследим как ще се развива пазарът в бъдеще, предвид този нов потенциал и евентуално разширено търсене на дигитални услуги. Equinix, разбира се, отговаря на него.“

• Клеър Макланд, старши вицепрезидент „Глобален маркетинг“, Equinix:
„Преминаването в световен мащаб към хибридни мулти-облачни внедрявания беше в ход още преди избухването на COVID-19, като предприятията искат да получат конкурентно предимство в бизнеса чрез мащабируеми решения, достъпни от много и разпръснати места. Резултатите от това проучване обаче показват, че има разминаване между амбициите на бизнеса и реалното внедряване на облачните решения. Ще бъде интересно да видим колко бързо процесът ще се ускори в сегашните дигитални условия. Преосмислянето на ИТ инфраструктурата, включително преминаването към облака, е основна причина компаниите да търсят Equinix – за да внедрят мулти-облачни архитектури, които сигурно пренасят данни през отделени, частни мрежи, като така оптимизират ИТ инфраструктурите и в същото време – намаляват възможността за пробиви в сигурността.”

За проучването
Независимото проучване, поръчано от Equinix, събра мненията на 2,485 ИТ ръководители – лица, вземащи решения, от 23 страни в Северна и Южна Америка (Бразилия, Канада, Колумбия, Мексико, САЩ), Европа, Близкия изток и Африка (Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, ОАЕ, Нидерландия, Полша, Испания, Швейцария, Турция и Великобритания) и Азиатско-тихоокеанския регион (Австралия, Китай, Хонконг, Япония,  Южна Корея, Сингапур). Респондентите бяха избрани за участие от онлайн базата на компанията за проучване и анализи Dynata. Проучването е проведено онлайн между 1 и 16 август 2019 г.

Допълнителна информация
Equinix 2019-20 проучване на тенденциите в ИТ сферата [доклад]
IDC MarketScape: Доклад за доставчиците на услуги за колокация и взаимосвързаност в световен мащаб [доклад]
Equinix Cloud Exchange Fabric™ [уебстраница]
Equinix придоби лидера в автоматизацията на управлението на физическа сървърна архитектура Packet [прессъобщение]
Британската агенция за стандарти за водачи на МПС и МПС преминава в облака, намалява забавянето на връзката с ECX Fabric [пример от практиката]

За Equinix
Equinix (Nasdaq: EQIX) свързва водещи световни компании с техните клиенти, служители и партньори в най-взаимосвързаните центрове за данни. На тази глобална платформа за дигитален бизнес компании от повече от 50 държави на 5 континента се срещат, за да достигнат навсякъде, да свържат всеки и да интегрират всичко, от което се нуждаят, за да създадат дигиталното си бъдеще. www.Equinix.com

Изявления, насочени към бъдещето
Това прессъобщение съдържа изявления, насочени към бъдещето и включващи рискове и несигурност. Действителните резултати може да се различават съществено от очакванията, които се обсъждат в подобни изявления, насочени към бъдещето. Факторите, които могат да причинят такива разлики, включват, но не се ограничават до, предизвикателствата, свързани с придобиването, експлоатацията и изграждането на IBX центрове за данни и разработването и предоставянето на продуктите и решенията на Equinix; непредвидени разходи или трудности, свързани с интегрирането на дружества, които са придобити или предстои да бъдат придобити от Equinix; неполучаване на значителни приходи от клиенти в наскоро изградени или придобити центрове за данни; неизпълнение на планове за финансиране, които се предвиждат спорадично; конкуренция от страна на съществуващи и нови конкуренти; способността за генериране на достатъчен паричен поток или по друг начин да се получат средства за погасяване на нови или съществуващи неизплатени дългове; загубата или спада в бизнеса от нашите ключови клиенти; рискове, свързани с данъчното ни облагане като инвестиционен тръст за недвижими имоти (REIT) и други рискове, описвани в заявленията на Equinix до Комисията по ценните книжа и борсите (Securities and Exchange Commission). По-специално, вижте последните тримесечни и годишни доклади на Equinix, подадени в Комисията по ценни книжа и фондови борси, копия от които са на разположение при поискване от Equinix. Equinix не поема никакво задължение да актуализира информацията, съдържаща се в това прессъобщение.Прочетено: 294 пъти


Сподели в социалните мрежи
Брой коментари
0
Добави линк
Добавете коментар
Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
 
Моля, въведете защитния код
 
За да можете да добавите съдържание в този сайт, трябва да сте съгласни с Условията за защита на личните данни на Смарт Уеб ООД
 


Снимки от Бургас
Добави снимка
vvz Кукерландия 2011, Ямбол Летния театър на Бургас Община Бургас Строителна фирма ES.TI.&.aDDesign ЕООД мебели,кухни,вградени гардероби,спални,легла,секции,антрета,детски стаи,мебели за хола,офис мебел по поръчка димитров ден Машина за боядисване 2,1 л/мин, бутална помпа HSP3890-2490 ЛВ. АНАЛОГ НА GRACO ST-MAX 395 Водна топка ФАРА НА АХЕЛОЙ Аз в Лондон Лутън Алуминиеви парапети Промоция
BurgasFoto.com е проект за изграждане на портфолио на фотографи, които желаят да представят уловените мигове и да бъдат оценени. Всеки е свободен да се регистрира и да слага неограничен брой фоtографии и графични дигитални творби на BurgasFOTO.com.
Новини
Информация
Хотели
Малки Обяви
 
Въведете какво търсите
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
   Follow bourgasorg on TwitterУеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
уеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
 
За контакт с екипа на Bourgas.org:   OO359 (56) 826325
kak-development