By Bourgas.Org    


Burgas StreetsBourgas Business centreBourgas HistoryTourism and hotels
Tourism and hotelsparks and streetBourgas Business centreTourism and hotels
railway stationcustom officeBourgas Historyshops
Train and station Bourgas Business centrehotelsport
Bourgas Historyport burgas businessBourgas Business centre bogoridiTourism and hotels
Port Burgas

Из бургаското минало...  

Цялата история на Бургас е свързана с морето. Самото месторазположение на града, обиколен от трите страни с вода, е първопричина за неговото възникване и развитие. През 18-ти век Бургас за първи път е забелязан от европейците, всъщност това е било най-важното пристанище на юг от Балкана. Една морска карта от 1854 г. дава първата информация за градоустройственото планиране на града, който е заемал площ от 420 хил.кв.м. В епохата на Българското национално възраждане се оформили националните идеологии и стремежи към създаване на българско училище и православно-християнски храм. От Цариград в Бургас пристигат учени българи, които създават бургаската община. Това са Димитър Бракалов, Стефан Жечков, Никола Камбуров, Яни Русалиев, Георги. Джелепов. В предосвободителния период в Бургас е имало само гръцко училище. Българското училище и църква се откриват в родния ни град през 1868 г. На 6.02.1878 г. Бургас е освободен от отряда на полковник Лермонотов. Руската войска е посрещната от цялото гражданство, духовенство и намиращите се в града чуждестранни консули. На 07.02.1878 г. е била организирана новата администрация - първата българска градска обищина. За кмет е назначен Нико Попов. Архитектурният пейзаж на града е печален: кални улици, разхвърлени здания за пристанищни складове, полусрутени къщи. През 1891 г.е утвърден първият градоустройствен план на Бургас. Обособяват се 289 квартала, не са забравени и зелените площи - оформят се и 7 градини. Към така очертания град през 1912 г. се присъединява нова част от подарените земи на благодетеля Александър Георгиев Коджакафалията. Бургас бързо нараства през първото десетилетие на настоящия век. Започва изграждането на централната част с хубава приморска градина, общински градини, голямо казино на моския бряг - 1938 г., общински хали - 1926 г., търговска палата. За развитието на бургаското пристанище от голямо значение е довършването на жп-линията Бургас - Ямбол. През първите десетилетия на новия век градът претърпява ускорено развитие в индустрията, банковото дело, в просветата и културата. Създават се 151 индустриални предприятия: Фабриката за захарни изделия и растителни масла на Аврам Чальовски, Големите Български Мелници на Ив. Х. Петров, сапунената фабрика "Камбана", фабрка за рибни консерви и др. Учредяват се и много банки, създава се и Търговската палата. Просвещението също търпи развитие, първото основно училище се разделя на две: мъжко и девическо, в 1905 г. се открива Търговската гимназия, а в 1925 г. - Държавното Механо-Техническо училище. Интересът към миналото по нашите земи довежда до създаването на Археологическо дружество "Дебелт" - 1925 г., което се занимава с проучването, съхранението и издирването на материали с историческа стойност. По-късно това дружество се превръща в музей. През втората половина на ХХ век гр. Бургас се превръща в мощен промишлено-стопански център, туристически регион с международна известност. Непосредствено след Освобождението в Бургас се основава общинска бибилиотека през 1888г. Едва към 1890-94г. се мярка нещо, наподобяващо на читалище, стая намираща се на ул."Александровска" с няколко стола и маса, върху която са подредени вестници. В началото на 20ти век, когато се увеличават училищата, интелигенцията сериозно се залавя с основаването на просветно читалищно дружество "Деятелност", имащо за цел образованието на младо и старо. През 1926г. се основава бургаското читалище "Пробуда". Разширението на читалищната дейност в Бургас настъпва значително по-късно. Създават се читалище "Л.Каравелов", "А.Георгиев", "А.Златаров". Развива и библиотечното дело. Открива се нова читалня на библиотеката в тогавашното градско казино. През 1937г. библиотеката е разполагала s 11000 книги, със списания и вестници. С бърз темп растат ежедневно книгите, притежание на библиотеките в града. През 1925г. се създава археологическо дружество "Дебелт". През 1931г. музеят включвал археологически, етнографски и нумизматичен отдели.Bourgas.Org, August 1999