посветено на моите приятели, които се пръснаха из целия свят ...
с тях написахме Теория на маневрата
и поведохме първите битки между Империята и Мафията в Бургаското Интернет пространство
[пишете]

Актуализациите в "Промени по трасето"