Бургас Общини Страната Свят Бизнес Лайфстайл Спорт Ние, Вие, Те
Добави Информация Пристанищна администрация

ИА "Пристанищна Администрация" е: юридическо лице към Министъра на транспорта с дирекции в градовете Варна, Бургас, Русе и Лом. Правомощията на агенцията се разпростират върху всички пристанища, с изключение на военните.
ИА "Пристанищна Администрация":  Води регистрите на пристанищата и на пристанищните оператори в Република България;   
 Следи за изпълнението на разпоредбите по обезпечаване на сигурността, отбраната и гражданската защита в пристанищата;
 
 Събира и предоставя на министъра на транспорта информация за изпълнението на изискванията за експлоатационната годност на пристанищата;
 
 Прави предложение до министъра на транспорта за преустановяване на дейността или за ограничаване временно или постоянно на експлоатацията на пристанища, които не отговарят на изискванията на закона или извършват пристанищни услуги в нарушение на чл.116, ал.5 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България;
 
 Контролира спазването на изискванията за техническа безопасност на пристанищните съоръжения, осъществява специализиран технически надзор за спазване на техническите изисквания, правилата и нормите за устройство, монтаж, поддържане, ремонтиране, безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност в пристанищата, за охрана на труда и за безопасно осъществяване на товарно-разтоварни операции от квалифициран за съответния вид работа персонал;
 
 Организира и изпълнява дейности, свързани с отбранително - мобилизационната подготовка и гражданската защита в мирно време, в това число създаването, съхраняването и поддържането на мощности и материални средства за осъществяване на отбранително - мобилизационни мероприятия на страната;
 
 Определя и обявява нивата на сигурност на пристанищата, изработва съответно одобрява плановете за сигурност и упражнява правомощията, предвидени в Наредба №53 от 2004г. за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищата;
 
 Контролира спазването на изискванията за свободен достъп и прилагане на еднакви конкурентни условия за пристанищните оператори;
 
 Контролира изпълнението на договорите по чл.116а, ал.3 и чл.117б, ал.1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България;
 
 Подпомага министъра на транспорта при осъществяване на контрола по изпълнението на концесионните договори и договорите по § 74, ал.3 от предходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България;
 
 Създава и поддържа в актуално състояние база данни за изготвените генерални планове, кадастрални карти и имотните регистри и кадастрални и подробни устройствени планове, както и систематизира данните, съдържащи се в пред инвестиционните проучвания по чл.112а-112д от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България;
 
 Подготвя предложения до министъра на транспорта за сключване, присъединяване, ратифициране, денонсиране и изменяне на международни договори и за участие в международни организации; 
 Подпомага министъра на транспорта при изготвянето на проекти на нормативни актове в областта на пристанищната дейност и прави предложения до министъра на транспорта за изменяне размера на пристанищните такси; 
 Подпомага министъра на транспорта при съгласуването на подробни устройствени планове, с които се отреждат територия и акватория за извършване на строителство на пристанищата по чл.107-109 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България; 
 Подпомага министъра на транспорта при съгласуването на документите за отреждането на земни и водни участъци за извършване на строителство по крайбрежието на Черно море и р. Дунав, във вътрешните води и в териториалното море, както и в зоните на действие на средствата за навигационно осигуряване; 
 Извършва други дейности, определени в закон или в подзаконов нормативен акт. 

Контакти с Дирекция  Пристанищна администрация - Бургас

Адрес
гр. Бургас 8000, ул. “ Княз Ал. Батенберг ” № 1, п.к.11
тел: +359 56 822 344
факс: +359 56 822 433
[email protected]

Директор
к.д.п. Тодор Георгиев Шивачев
тел: +359 56 822 344
[email protected]Тази статия е разглеждана: 11028 пъти» обратно
Снимки от Бургас
Добави снимка
Ротари Клуб Бургас поздравява Петко Сиреков Църква Св.Св. Кирил и Методи, Бургас Източен лопох цвят Underground строителство Конкур глазами зрителя Коктейл над Ахелой Слънчев бряг не е само строителен обект Конкурс прическа Бургас 2009 Театър за драма. опера и балет, Бургас.
BurgasFoto.com е проект за изграждане на портфолио на фотографи, които желаят да представят уловените мигове и да бъдат оценени. Всеки е свободен да се регистрира и да слага неограничен брой фоtографии и графични дигитални творби на BurgasFOTO.com.
Новини
Информация
Хотели
Малки Обяви
 
Въведете какво търсите
   Follow bourgasorg on TwitterУеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
уеб дизайн, уеб приложения, оптимизация за търсачки
 
За контакт с екипа на Bourgas.org:   OO359 (56) 826325
kak-development