Начало| Връзки| Галерия| За нас
 Културни дейци   |   Общественици    |   Политически Фигури

ДИМИТЪР БРАКАЛОВ

В историята на Бургас едно от имената , които трябва да се изпишат със златни букви, е името на Димитър Бракалов. Истински възрожденец, активен деятел на борбата за българска православна независимост и строител на просперитета на новия Бургас.

Димитър Бракалов е роден на 10.01.1840г. в Калофер. Израстнал в една напредничава среда, той от рано се насочва към активно участие в модернизирането на българския стопански и обществен живот. Завършва висше юридическо образование във френското католическо училище в квартала БЕБЕК- Цариград. Перфектно владее франски, английски, турски и гръцки, а по-късно научава и руски. По време на пребиваването си в Цариград между 1858-1867 г. той участва активно в борбата на цариградската българска колония за независима църква и българска просвета. Член е на настоятелството на Българското общинско народно читалище в Цариград, подпомага Драган Цанков при издаване на в. “България”, а по-късно и Петко Р.Славейков при издаването на в. “Гайда”. Това са първите вестоносци на българския печат и играят важна роля за формирането на българското национално съзнание.

Когато се мести вБургас купува два чифлика, като дава постоянна работа на около 100 души, а през сезона на сеитбата и беритбата дава препитание на повече от 400 души.

За първи път е избран за кмет на Бургас през 1884-1885г. При поемане на мандата си, той се обръща към общинските съветници с думите: “...Сега ,господа, като оставам не малко доволен от честта, която ми отдадохте, като ме предпочетохте да бъда кмет на Бургас и да взема юздите на градското управление, заявявам ви искрено и братски, че аз по никой начин не приемам да бъда кмет, ако всинца въодушевени един от друг, не ся съгласим да работим съгласно за подобрението на градът ни, без никакви страсти и задни мисли итака можем да удовлетворим правата на гражданите ни, които са имали добрината да ни упълномощят да защитаваме техните права,чест и имоти...”.

По време на двата му мандата Бургас се сдобива с няй-голямото пристанище по източното крайбрежие на Черно море, което и сега е едно от най=натоварените портове в цяло Черно море. Благодарение на Димитър Бракалов се приема първия благоустройствен план за Бургас, с който драстино се подбрява инфраструктурата на града.

Димитър Бракалов умира на 63г. на 18.12.1903г. За съжаление не оставя преки наследници, а имотите му са разпродадени от племенниците му. За щастие превратностите на съдбата спасяват неговия дом. Известната Бракалова къща /днес Етнографски музей/ е обявена за паметник на културата, а в нея на първия етаж е пресъздадена гостаната стая в оригиналния й вид от края на ХIХ век. Поставеният на централно място портрет на големия възрожденец и строител на новия Бургас ни напомня, че най-добрият паметник за всеки общественик и политик е съграденото за хората.ПОЛИТИЧЕСКИ ФИГУРИ

1.[Йоан Костадинов]

2.[Димитър Бракалов]