Начало
Контакти

Нашият опит при работа с клиенти ни научи да даваме всичко от себе си, съобразявайки се с желанието на клиента и оправдавайки неговото очакане. Предлагаме решения, съобразени с поставената цел.

Обхвата на разработките ни варира между малки по обем, статични сайтове за представяне на конкретна стока, услуга, фирма, личност, събитие до големи корпоративни сайтове с динамично съдържание. За онези клиенти, които желаят сами да поддържат информацията в Интернет предлагаме административен център с подходящи защити.

Етапите на разработка са стандартните: разговор с клиента и проучване на наличните разработки в съответната област, проектиране, дизайн, програмиране и тестване. Стремим се всяка разработка да е уникална и в същото време да не затруднява, а облекчава клиента в неговата дейност.

Екипът ни има голям опит в разработване на приложен софтуер. Нашата нова линия на разработка на приложения е изцяло базирана на виждането ни, че софуерните решения в близко бъдеще ще бъдат базирани изцяло на Интернет (web) технологии. В този смисъл, нашите нови софтуерни решения са изцяло на такава платформа. Тъй като този метод на работа все още не е достатъчно популярен в България, то провеждаме разговори и консултации с нашите клиенти. Истината е, че при приложения от този тип, потребителите трябва да умеят да ползват единствено стандартния браузьр на операционната система на компютъра си и да са "влизали" поне веднъж в Интернет. Отпадат тежките часове на разясняване смисъла на бутони, менюта и други. Приложението е използваемо на всички компютърни системи, без ограничение на наличния системен софтуер. Великолепен пример в това отношение са Агенциите за недвижими имоти, чиито сайтове сами по себе си заменят desktop каталога на имоти, поддържани от всяка фирма.